С Т О М А Т О Л О Г И Я

Цена в лв.

Почистване на зъбен камък:

 

      - С ръчни инструменти

10,00

            - С ултразвук + полиране

25,00

Резекция на хиперплазирали венци

50,00

Екстракция на зъби

 

 -  без отпрепариране

5,00

 -  с отпрепариране

10,00

 -  зъб с много корени, секция

30,00

 -  млечни зъби

10,00

 -  млечни кучешки зъби (С)

15,00

Корекция на ороназална фистула

50,00

Корекция на зъби на зайци и морски свинчета

 

-    резци

10,00

-    молари

30,00