П Р Е С Т О Й  В  К А Б И Н Е Т А

Цена в лв.

ПАНСИОН ЗА 24 часа:

 

  • за малки кучета , големи папагали

12,00

  • за кучета с извънредни грижи (малки на възраст, без навици)

15,00

  • допълнителна разходка 1 бр.

5,00

  • за котки

10,00

  • за морски свинчета и малки птици

5,00

Цената на храната и другите консумативи се включва допълнително.

 

Грижи за СТАЦИОНАРНО ЛЕЧЕНИЕ на котки, кучета

                    

  • за 12 часа

10,00

  • за 24 часа

15,00

Цената на храната и другите консумативи е отделно.