ПРЕДВАРИТЕЛНА СМЕТКА ЗА ОПЕРАЦИЯ

1.Консумативи
Включват:  упойка с кетамин, ксилазин,ацепромазин, атропин; поставяне на венозен катетър, i.v. течности 10-20 мл/кг; стерилизация и амортизация на инструменти; еднократни стерилни консумативи (1 скалпел, 1 чифт ръкавици, до 20 бр. марли, операционна кърпа, невдянати конци полимед и найлон, дезинфектанти, маска, шапка); пеницилинов антибиотик с депо действие; еднократна доза нестероидни обезболяващи (кетофен).

котки

35,00

куче до 10 кг

35,00

куче от 10-20 кг

45,00

куче от 20-40 кг

60,00

куче над 40 кг

80,00

Допълнителна упойка (домитор/антиседан)


от 0,2 до 1 мл

25,00

от 1,2 до 2 мл

50,00

 

 

Допълнителни конци


Вид конец

Цена за 1бр

брой

Обща цена

Викрил 2/0 без игла

3,50

 

 

Викрил с игла (различни видове)

 

 

 

Марлин с игла

8,10

 

 

Найлон с игла 2/0, 3/0

5,50

 

 

Найлон с игла 4/0

6,00

 

 

Премилен с игла

8,10

 

 

Кожни скоби(ориентировъчно 1скоба/1см кожен разрез)

2,20

 

 

Други
2. Операция*

3. Допълнителни манипулации**:
Вкожен шев                                        15,00  -  30,00
Интубация                                           6,00
ЕКГ                                                      5,00
Микрохематокрит                               7,00
Почистване на зъби с ултразвук       25,00
Допълнителни кръвни изследвания
Превръзка
Други
4. Допълнителни лекарства
Обезболяващи
Антибиотици
Течности (венозно или за промивки)
Сърдечни средства
Кортикостероиди
Седативни средства
Други

*Цените на положения труд за операция е ориентировъчен. При продължителни (над 1.5 часа) операции се добавят 20 лв./час.
**по време на операциите понякога се налагат допълнителни манипулации и консумативи. При по-съществени разлики в цените винаги се опитваме да се свъжем със собственика за потвърждение.
Ветеринарна клиника „СТЕДИ”, тел.:816683, 0888 / 692966